Posts Tagged "enürezis"

Enürezis Nokturna (Uykuda İşeme) ve Enürezis Alarm

Enürezis nokturna (uykuda işeme) günümüzde sağlıklı okul çocuklarının %15-30’unu etkileyebilen ve çoğunlukla monosemptomatik tipte (sadece gece işemeleri şeklinde) seyreden bir rahatsızlıktır 1,2. Gece işemesi bilimsel olarak, 5 yaşından sonra –haftada 2 defadan fazla olmak üzere- mesanenin yalnış yer ve zamanda…