Dry Days Blog

Cerrah Gözüyle Enürezis

Enürezis çocukluk çağının en önemli ve en sık görülen işeme bozukluğudur. Uyku sırasında mesanenin fonksiyonel kapasitesi dolduğunda ortaya çıkan kendini boşaltma ihtiyacı çocuk uyanır ve gece tuvalete işerse (nokturi), uyanamaz ve yatağına işerse (enürezis) olarak adlandırılır. Enürezis ve inkontinans deyimleri...

Enürezis Nokturna (Uykuda İşeme) ve Enürezis Alarm

Enürezis nokturna (uykuda işeme) günümüzde sağlıklı okul çocuklarının %15-30’unu etkileyebilen ve çoğunlukla monosemptomatik tipte (sadece gece işemeleri şeklinde) seyreden bir rahatsızlıktır 1,2. Gece işemesi bilimsel olarak, 5 yaşından sonra –haftada 2 defadan fazla olmak üzere- mesanenin yalnış yer ve zamanda...
WhatsApp Destek Hattı
Gönder